Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo Tại MM Mega Market Hoàng Mai

Tháng 06/2022

Sáng ngày 21 tháng 06 vừa qua, đội ngũ nhân viên MM Mega Market Hoàng Mai cùng với các khách hàng đã hăng hái tham gia ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện do trung tâm phối hợp cùng với Viện Huyết học Truyền máu TW

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay.

Đây là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Chung Tay Vì Cộng Đồng đang được triển khai mạnh mẽ tại hệ thống các trung tâm MM Mega Market trên cả nước.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#GiveBloodSaveLife