Tin Tức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021 – MM Mega Market Việt Nam (MM) chính thức công bố trung tâm MM Hồng Bàng tại Hải Phòng đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2018. Đây là trung tâm thứ tư của MM đạt tiêu ch