Quản lý chất lượng tại Trung tâm phân phối MMVN

Quản lý chất lượng tại Trung tâm phân phối MMVN - ISO 22000

MMVN là công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực phân phối hiện đại tại Việt Nam, chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam từ lâu và có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cũng như tiêu chuẩn quốc tế trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

MMVN tự hào là doanh nghiệp phân phối hiện đại duy nhất tại Việt Nam đạt được chứng nhận và vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu của ISO 22000: 2018.

Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018, MMVN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu luật định và quy định hiện hành liên quan đến an toàn thực phẩm.

ISO 22000 bao gồm các tổ chức trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn. Mặc dù mối quan tâm hàng đầu liên quan đến an toàn thực phẩm là kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm tại điểm tiêu thụ, nhưng các mối nguy này có thể xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong chuỗi thực phẩm. Do đó, điều quan trọng là phải có các biện pháp kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm và tất cả các tổ chức liên quan phải hợp tác để đảm bảo an toàn. Với sản phẩm nông nghiệp tươi sống, việc kiểm soát các mối nguy từ khi sản phẩm được hình thành là quan trọng nhất.

MMVN vừa là đơn vị phân phối có mối liên kết chặt chẽ với nông dân để có thể kiểm soát tốt mối nguy, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở cấp độ trang trại. MMVN vừa vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phầm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Có thể nói MMVN có một hệ thống hoàn hảo để kiểm soát tốt các mối nguy, chuỗi cung ứng (bao gồm cả chuỗi cung ứng lạnh), và truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

MM Hồng Bàng là trung tâm đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Và MMVN luôn thể hiện cam kết của mình về an toàn thực phẩm vượt ra ngoài các yêu cầu quy định.

ISO 22000: 2018 hỗ trợ chúng tôi nỗ lực đạt được mức độ an toàn thực phẩm cao nhất. Kết quả là sản phẩm của MMVN luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và đem lại sự an tâm, tin tưởng cho người tiêu dùng.

Chứng nhận ISO 22000:2018 là nền tảng vững chắc để MMVN tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để phát triển bền vững. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường, giữ vững vị trí và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Với hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018, MMVN tự tin góp phần vào việc cung cấp thực phẩm an toàn cho khách hàng MMVN nói riêng và cộng đồng nói chung.