Chính Sách Bảo Mật

1. Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

MM Mega Market chỉ thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

2. Khi nào thông tin được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin từ trung tâm MM Mega Market, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp MM Mega Market cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho MM Mega Market qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu MM Mega Market hủy các thông tin này.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

MM Mega Market có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

- Nâng cao chất lượng bài viết của Website.

- Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

- Bảo vệ thông tin khách truy cập