Hồ sơ tự công bố Chất lượng sản phẩm

Hồ sơ tự công bố Chất lượng sản phẩm

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://mmpfile.mmvietnam.com/index.php/s/ACpAqoLnGaRmN7B 

Bước 2: Màn hình sẽ hiện ra 1 trong 2 nội dung, truy cập theo hướng dẫn bên dưới:

– Click Continue to this website (not recommended).

– Hoặc Details –> Go on to the webpage (not recommended).

Bước 3: Nhập mật khẩu: MMVN2023.

Bước 4: Tìm và tải về thông tin sản phẩm.