Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – Sống Để Yêu Thương

Tháng 12/2021
Sáng ngày 25/12/2021, MM Super Market Thanh Xuân kết hợp cùng với Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, chi hội 14/6 tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện “Sống để yêu thương”.
“Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay.
MM Super Market Thanh Xuân xin cảm ơn tất cả nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên đã đến với chương trình Hiến máu nhân đạo ngày hôm nay.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #SaveBloodSaveLife