Trách nhiệm xã hội

Ủng Hộ Trung Tâm Bảo Trợ Và Công Tác Xã Hội Tỉnh Bình Dương

Tháng 12/2021

Vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Bình Dương đã có buổi đến thăm và trao tặng 45 phần quà cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương. Những phần quà bao gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được trao đến 45 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn địa phương.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của trung tâm MM Mega Market Bình Dương, là nguồn động viên khích lệ to lớn để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan