Trách nhiệm xã hội

Thăm Hỏi Các Bé Mồ Côi Tại Làng Trẻ Em Thủ Đức

Tháng 06/2023

 

Vào ngày 27 tháng 06 vừa qua, trung MM Food Service Hưng Phú đã có buổi đến thăm và tặng quà cho các bé mồ côi tại Làng trẻ em Thủ Đức.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của trung tâm MM Hưng Phú, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời góp phần chung tay chia sẻ khó khăn, thể hiện tình thương, sự đùm bọc chia sẻ cộng đồng đối với những các bé mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây.

 

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Sharing_SanSeKhoKhan