Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường

Tháng 12/2021

Trên tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan đô thị, vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, hơn 20 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Buôn Ma Thuột đã chung tay cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu vực vỉa hè, đường phố, khu dân cư xung quanh khu vực địa bàn địa phương.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Trung tâm MM Mega Market Buôn Ma Thuột hy vọng rằng những hành động nhỏ như thế này mỗi ngày sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi người dân chúng ta.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong