Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường Xanh – Sạch – Đẹp

Tháng 12/2021

Vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, 20 bạn tình nguyện viện của trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố khu vực công cộng xung quanh siêu thị. Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

 

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong