Trách nhiệm xã hội

MM Food Service Hưng Phú – Chung tay vì “Ngày môi trường thế giới”

Tháng 05/2023

Trong buổi sáng ngày 19 tháng 05 vừa qua, để hưởng ứng chiến dịch “Ngày môi trường thế giới” trên địa bàn TP. HCM, trung tâm MM Food Service Hưng Phú đã ra quân để chung tay dọn dẹp vệ sinh đường phố và khu vực công cộng.

Đã có hơn 30 nhân viên, tình nguyện viên cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, trung tâm MM Food Service Hưng Phú mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

 

————–

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/6 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Tại MM Mega Market VN, toàn bộ các chi nhánh trên toàn quốc đều sẽ triển khai các hoạt động vì môi trường để hưởng ứng cho chiến dịch này, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lại bền vững, không rác thải nhựa.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong

#WorldEnvironmentDay2023 #BeatPlasticPollution

#NgayMoiTruongTheGioi