Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Môi Trường – MM Mega Market Hiệp Phú

Tháng 12/2021

Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Trên tinh thần đó, vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú đã triển khai hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường đường phố khu vực xung quanh siêu thị tại địa bàn địa phương. Với hơn 20 nhân viên cùng chung tay trong đợt ra quân lần này, trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú hy vọng hoạt động vì môi trường lần này góp phần giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn địa phương và cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp hướng tới cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

 

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong