Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường

Tháng 12/2021

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng”, vào sáng ngày 30 tháng 12 vừa qua, 20 nhân viên của trung tâm MM Food Service Hưng Phú đã cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh siêu thị.

 

Thông qua hoạt động lần này, trung tâm MM Food Service Hưng Phú mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong