Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Môi Trường – MM Mega Market Hiệp Phú & FSD

Tháng 12/2022

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng”, vào sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, gần 50 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú & FSD đã cùng nhau ra quân chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh siêu thị.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú & FSD mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong