Trách nhiệm xã hội

Trồng 90 Cây Xanh Tại Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh

Tháng 3/2021

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng”, vào sáng ngày 29 tháng 03 vừa qua, 20 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hạ Long đã phối hợp cùng với 30 thành viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh để phát động chương trình “Chung Tay Vì Cuộc Sống Xanh” trồng 50 cây hoa ban và 40 cây giống dừa xiêm tại địa bàn Phường Hà Tu.

Thông qua hoạt động lần này, trung tâm MM Mega Market Hạ Long mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong