Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường – Hồng Bàng, Hải Phòng

Tháng 04/2022

Vào ngày 29 tháng 04 vừa qua, hơn 30 bạn tình nguyện viên của trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố khu vực công cộng xung quanh siêu thị trên tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan đô thị.

Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong