Trách nhiệm xã hội

Nâng Cao Nhận Thức Bảo Vệ Môi Trường – MM Mega Market Thanh Xuân

Tháng 07/2022

Trong buổi sáng ngày 01 tháng 7 năm 2022, để hưởng ứng phong trào Chung tay bảo vệ môi trường – Hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội, Siêu thị MM THANH XUÂN đã kết hợp cùng với Đoàn Thanh Niên phường Phương Liệt, chung tay dọn dẹp vệ sinh đường phố và khu vực công cộng.

Tập thể nhân viên MM Thanh Xuân và tình nguyện viên cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, siêu thị MM Thanh Xuân cũng đã trao tặng 2 thùng rác công nghiệp cho Ban Quản lý Cư dân Phường Phương Liệt để góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong