Trách nhiệm xã hội

Vì Một Thế Giới Xanh – Sạch – Đẹp Tại Thành Phố Hạ Long

Tháng 09/2022

Hưởng ướng thông điệp “Vì 1 thế giới Xanh – Sạch – Đẹp” & “Hãy kiểm soát rác thải nhựa – vấn đề cấp bách của toàn cầu”, vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, toàn thể Cán bộ – Nhân viên trung tâm MM Mega Market Hạ Long đã triển khai các hoạt động như dọn dẹp vệ sinh bãi biển và thu gom rác thải tại khu vực Chợ Hạ Long 1 nhằm nâng cao nhận thức về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là tiểu thương tại các chợ trên địa bàn.

Thông qua hành động lần này, trung tâm MM Mega Market Hạ Long mong muốn việc buôn bán hàng ngày tại Chợ phải được kiểm soát chặt chẽ hơn. Các tiểu thương và ban quản lý chợ phải có ý thức hơn về việc vệ sinh, thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng cách, hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni long gây ô nhiễm môi trường cũng như những người dân cần phải có suy nghĩ bảo vệ môi trường tốt hơn, vứt rác đúng nơi quy định

Tất cả chúng ta phải cùng chung tay bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong