Trách nhiệm xã hội

Trồng 300 Cây Xanh Tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Tháng 3/2021

Để hưởng ứng phong trào trồng cây xanh đầu năm tại địa phương của Huyện Đoàn Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng, vào ngày 20 tháng 03 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đã tích cực kết hợp cùng Đoàn Thanh Niên Huyện Tiên Lãng để tổ chức chương trình trồng cây phủ xanh những tuyến đường làm theo tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 2 xã Cấp Tiến và Tiên Cường thuộc Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây là một trong chuỗi các hoạt đồng cộng đồng mà trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đang thực hiện nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại địa bàn xã.

Trong chương trình này, nhân viên trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đã đồng hành cùng với các bạn tình nguyện viên của Đoàn Thanh Niên Huyện Tiên Lãng trồng thành công 100 cây dừa tại xã Tiên Cường và 200 cây bàng Đài Loan tại xã Cấp Tiến, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng cư dân tại địa bàn địa phương và trên hết, góp phần chung tay vì một tương lai xanh và phát triển bền vững.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong