Trách nhiệm xã hội

Dạy Phân Loại Rác Thải Tại Trường Tiểu Học – Thanh Xuân, Hà Nội

Tháng 4/2021

Ngày 16 tháng 04 vừa qua, đội ngũ MM Super Market Thanh Xuân đã phối hợp với Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học Quốc Tế Thanh Xuân thuộc Hệ thống Giáo dục Bill Gates, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội tổ chức buổi hướng dẫn phân loại rác thải cho các em học sinh tại khuôn viên trường thông qua các hoạt động minigame, đố vui có thưởng vui nhộn.

Mục đích của hoạt động là mong muốn xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và thói quen phân loại rác thải cho các em ngay từ nhỏ. Các em sẽ là những mầm non xanh bảo vệ và gìn giữ môi trường trong tương lai.

Hoạt động này là một phần trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước.

 

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong