Trách nhiệm xã hội

Trồng 2000 Cây Xanh Tại Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tháng 4/2021

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước, vào ngày 17 tháng 04 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Hà Đông đã đồng hành cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Hà Đông tổ chức chương trình trồng cây tại địa bàn phường La Khê nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và đồng thời làm đẹp cảnh quan môi trường tại địa phương.

Tại chương trình này, trung tâm MM Mega Market Hà Đông đã hỗ trợ 300 cây khóm Ngọc Trai cho Quận Đoàn Hà Đông và trồng thành công 2000 cây tại địa bàn địa phương phường La Khê, góp phần chung tay vì một tương lai xanh và phát triển bền vững cho cộng đồng.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong