Trách nhiệm xã hội

Nâng Cao Nhận Thức Bảo Vệ Môi Trường

Tháng 12/2021

Trong buổi sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, để hưởng ứng phong trào Chung tay bảo vệ môi trường – Hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội, trung tâm MM Mega Market Thăng Long đã kết hợp cùng với cùng với Ban Quản Lý khu đô thị Thành Phố Giao Lưu để chung tay dọn dẹp vệ sinh đường phố và khu vực công cộng.

Đã có hơn 30 nhân viên, tình nguyện viên cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Thăng Long cũng đã trao tặng 3 thùng rác công nghiệp cho Ban Quản lý Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu để góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong