Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường Xanh – Sạch – Đẹp

Tháng 9/2021

Vào ngày 26 tháng 09 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Hạ Long phối hợp cùng với Đoàn thanh niên phường Yết Kiêu tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh bãi biển Senco, mang lại vùng xanh, sạch, đẹp cho khu vực địa bàn phường. Đã có hơn 30 nhân viên, tình nguyện viên cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này.

Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Hạ Long mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong