Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố Xung Quanh Trung Tâm MM Hồng Bàng

Tháng 06/2023

Hưởng ứng “Ngày Môi Trường Thế Giới 2023” với chủ đề “Giải pháp cho rác thải nhựa”, hơn 30 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đã cùng nhau lan toả thông điệp xanh, bảo vệ môi trường thông qua hoạt động cực kỳ ý nghĩa: cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh tại khu vực đường phố công cộng và vỉa hè tuyến đường Hồng Bàng xung quanh siêu thị.

Hoạt động ngoài việc tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn nhằm tăng tính kết nối giữa doanh nghiệp và xã hội, cùng lúc đó tăng tính đoàn kết cho nhân viên hơn thông qua các hoạt động cộng đồng như thế này.

 

—————-

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/06 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Tại MM Mega Market VN, toàn bộ các chi nhánh trên toàn quốc đều sẽ triển khai các hoạt động vì môi trường để hưởng ứng cho chiến dịch này, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lại bền vững, không rác thải nhựa.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong

#WorldEnvironmentDay2023 #BeatPlasticPollution

#NgayMoiTruongTheGioi