Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Công Viên Thống Nhất – MM Thanh Xuân

Tháng 06/2023

CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG XUNG QUANH TA

Nằm trong chuỗi hoạt động “CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG & NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/06/2023” của hệ thống trung tâm MM Mega Market Việt Nam, sáng ngày 04/6/2023 MM Super Market Thanh Xuân đã phối hợp với Nhóm ACCB (Actions for Climate Change & Biodiversity) – tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường để cùng nhau chung tay dọn dẹp vệ sinh mang lại vùng xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Công Viên Thống Nhất, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

_______________

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/06 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Tại MM Mega Market VN, toàn bộ các chi nhánh trên toàn quốc đều sẽ triển khai các hoạt động vì môi trường để hưởng ứng cho chiến dịch này, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lại bền vững, không rác thải nhựa.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong

#WorldEnvironmentDay2023 #BeatPlasticPollution

#NgayMoiTruongTheGioi