Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường – MM Hoàng Mai

Tháng 05/2023

Hưởng ứng “Ngày Môi Trường Thế Giới 2023” với chủ đề “Giải pháp cho rác thải nhựa”, vào ngày 31 tháng 05 vừa qua, hơn 30 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hoàng Mai đã cùng nhau chung tay dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại các tuyến đường xung quanh khu vực siêu thị để mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho môi trường.

Trung tâm MM Mega Market Hoàng Mai mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

———-

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được diễn ra vào ngày 05/06 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Tại MM Mega Market VN, toàn bộ các chi nhánh trên toàn quốc đều sẽ triển khai các hoạt động vì môi trường để hưởng ứng cho chiến dịch này, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lại bền vững, không rác thải nhựa.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong

#WorldEnvironmentDay2023 #BeatPlasticPollution

#NgayMoiTruongTheGioi