Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – Phường Hà Cầu – Hà Nội

Tháng 08/2022

Sáng ngày 20 tháng 8 vừa qua, đội ngũ nhân viên MM Mega Market Hà Đông đã cùng nhau tham gia  Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại UBND phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay.

 

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#GiveBloodSaveLife