Trách nhiệm xã hội

San Sẻ Yêu Thương Tại Địa Bàn Phường Phú Thọ

Tháng 7/2021

Với mong muốn mang yêu thương lan tỏa đến với những hoàn cảnh khó khăn, trung tâm MM Mega Market Bình Dương luôn tích cực thực hiện những hoạt động giúp ích cho cộng đồng nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống MM Mega Market trên cả nước.

Vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Bình Dương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường Phú Thọ đến thăm và trao tặng 50 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trong những ngày tỉnh Bình Dương đang thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoài việc đảm bảo cung cấp hàng hoá với giá bình ổn phục vụ người dân, trung tâm MM Mega Market Bình Dương vẫn cố gắng chú trọng và quan tâm đến những nơi, những vùng, những cá nhân, tập thể chịu nhiều ảnh hưởng nhất gây ra bởi đại dịch này để nhanh chóng có những hành động thiết thực hỗ trợ mọi người cùng nhau đứng vững qua giai đoạn khó khăn này.

Cùng chung tay chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch !

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19