Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Và Khuyết Tật – MM Biên Hoà

Tháng 04/2023

Vào ngày 06 tháng 04 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Biên Hoà đã có dịp đến thăm và trao quà tặng bao gồm bánh, sữa cho 25 bé nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật tại TP. Biên Hoà. Trung tâm là nơi nuôi dưỡng hơn 70 em, trong đó 50 cháu mồ côi- khuyết tật nhẹ và 35 cháu bị khuyết tật dạng nặng, phẩn lớn các em bị não úng thuỷ.

Thông qua chương trình ý nghĩa này, trung tâm MM mong muốn phát huy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; giúp đỡ cho các Trung tâm bảo trợ xã hội có thêm nguồn lực để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa và cao cả, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn ngoài cuộc sống.

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Sharing_SanSeKhoKhan