Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ Trạm Kiểm Soát Dịch Bệnh Covid-19

Tháng 7/2021

Vào ngày 27 tháng 07 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Vũng Tàu phối hợp cùng với UBND Phường 4 Thành Phố Vũng Tàu đã có buổi đến thăm và trao tặng một số nhu yếu phẩm cho Trạm kiểm soát dịch bệnh phòng, chống COVID – 19 trên địa bàn địa phương.

Thông qua những món quà thiết thực tại thời điểm này, trung tâm MM Mega Market Vũng Tàu mong muốn truyền đi thông điệp yêu thương, kêu gọi hành động và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần cùng chính quyền có thêm nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và an toàn đời sống và sức khoẻ cho nhân dân.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19