Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ Chốt Kiểm Soát Dịch Covid-19

Tháng 7/2021

Vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, trung tâm MM Mega Market An Phú đã phối hợp với UBND Phường An Phú tổ chức trao tặng 50 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của trung tâm MM Mega Market An Phú trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày một phức tạp và khó lường trên cả nước nói chung và tại địa phương nói riêng, quyết tâm đồng lòng thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn cả nước.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19