Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ 35 Phần Quà Giáng Sinh Cho Người Dân Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Tháng 12/2021

Nhân dịp MM Food Service Hưng Phú tròn 1 tuổi mới, trung tâm đã phối hợp cùng với UBND phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức tổ chức buổi trao tặng 35 phần quà ý nghĩa cho bà con gặp khó khăn tại khu vực phường Linh Đông. Những phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, v.v đều là những thực phẩm thiết yếu đối với người dân tại thời điểm khó khăn này. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của trung tâm MM Food Service Hưng Phú, là nguồn động viên khích lệ to lớn để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan