Trách nhiệm xã hội

Chung tay hỗ trợ các chiến sĩ áo trắng đẩy lùi Covid-19

Kể từ ngày 28 tháng 01, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thực hiện cách ly toàn bộ bệnh viện với xã hội để triển khai việc khử trùng và xét nghiệm sàng lọc đối với toàn bộ 2,000 CBVC, bệnh nhi và người nhà. MM Mega Market Hồng Bàng đã nhanh chóng đóng góp một số nhu yếu phẩm cho bệnh viện với mong muốn chung tay hỗ trợ phần nào cho bệnh viện hôm 03 tháng 02 vừa qua. Ban lãnh đạo & toàn thể nhân viên MM Mega Market chúc cho các chiến sĩ áo trắng và các bệnh nhi đang trong cách ly luôn giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhanh nhất.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19