Trách nhiệm xã hội

Nâng Cao Nhận Thức Bảo Vệ Môi Trường

Tháng 04/2021

Phân loại rác thải tại nguồn là hành động vô cùng đơn giản và thiết thực mà mỗi cá nhân, gia đình đều có thể thực hiện để giúp cho môi trường sống chúng ta ngày càng sạch đẹp hơn.

Hiểu rõ được điều đó, vào ngày 16 tháng 04 vừa qua, MM Mega Market Nha Trang đã tổ chức chương trình nâng cao nhận thức về phân loại rác thải cho 35 em học sinh tại trường Mầm Non Khai Sáng tại Thành Phố Nha Trang và đồng thời trao tặng nhà trường 10 bộ thùng rác mới để các bé có thể thực hành và xây dựng thói quen ngay tại lớp học.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong