Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường – MM Quy Nhơn

Tháng 12/2023

Vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường xung quanh trung tâm MM, góp phần mang lại cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Đã có gần 20 bạn nhân viên chung tay vì hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa này. Việc vệ sinh đường phố không chỉ giúp làm cho môi trường trở nên xanh sạch hơn mà còn giúp lan toả tinh thần bảo vệ môi trường, ý thức bỏ rác đúng nơi quy định cho cộng đồng người dân xung quanh.

Hãy cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hoà khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm !

 

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong