Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố – Trồng Cây Xanh Bảo Vệ Môi Trường

Tháng 03/2021

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình “Chung Tay Vì Cộng Đồng” và hỗ trợ nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư, vào sáng ngày 30 tháng 03 vừa qua, 30 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Long Xuyên đã phối hợp với người dân khóm Đông Thịnh 5 ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường và vỉa hè, đồng thời tiến hành sửa chữa một số đoạn đường đang xuống cấp có thể gây nguy hiểm đến an toàn của người dân trong khu vực.

Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Long Xuyên cũng đã trồng thêm cây xanh cho địa phương để góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong