Trách nhiệm xã hội

Dạy Phân Loại Rác Thải Tại Trường Tiểu Học – Thành Phố Rạch Giá

Tháng 3/2021

Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Rạch Giá chung tay vì cộng đồng – cùng các em trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tìm hiểu kiến thức và thực hành phân loại rác nhằm góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng như sử dụng tài nguyên hợp lý, nhất là ở trẻ nhỏ. Tiến đến xây dựng xã hội với môi trường xanh – sạch – đẹp.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Environment_BaoVeMoiTruong