Trách nhiệm xã hội

Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường – MM Mega Market Rạch Giá

Tháng 12/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” của hệ thống trung tâm MM Mega Market trên cả nước, vào ngày 07 tháng 12 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Rạch Giá tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh siêu thị, mang lại vùng xanh, sạch, đẹp cho khu vực địa bàn phường.

Đã có hơn 30 nhân viên của trung tâm MM cùng chung tay trong hoạt động vì môi trường lần này. Thông qua đó, trung tâm MM Mega Market Rạch Giá mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong