Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Vườn Hoa Tô Hiệu – MM Mega Market Hà Đông

Tháng 09/2022

 

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng”, vào sáng ngày 26 tháng 09 vừa qua, 30 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hà Đông đã cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực vườn hoa Tô Hiệu, đồng thời làm sạch tuyến đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh siêu thị.

Thông qua hoạt động lần này, trung tâm MM Mega Market Hà Đông mong muốn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương.

Tất cả chúng ta phải bảo vệ môi trường sống trong khu vực địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới một cuộc sống xanh và phát triển bền vững.

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong