Trách nhiệm xã hội

Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố – MM Hồng Bàng

Tháng 09/2023

Vào ngày 25 tháng 09 vừa qua, hơn 20 bạn tình nguyện viện của trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố khu vực công cộng xung quanh siêu thị trên tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan đô thị.

Thông qua hoạt động vì môi trường lần này, trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng mong muốn góp phần tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#Environment_BaoVeMoiTruong