Uncategorized

Giáng Sinh Yêu Thương

Ngày 24/12 vừa qua, đội ngũ nhân viên MM Mega Market Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi thăm hỏi và chuẩn bị bữa ăn “Giáng Sinh Yêu Thương” cho 174 bé thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập trẻ khuyết tật của TP. Buôn Ma Thuột.
Hoạt động trên nằm trong chương trình “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được MM triển khai mạnh mẽ trên toàn hệ thống nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cải thiện các vấn đề về môi trường, sức khỏe, giáo dục cũng như san sẻ khó khăn cho cộng đồng tại địa phương nơi MM đặt chi nhánh.

#MMMegaMarketVietnam_JoiningHandsForCommunity
#MMMegaMarketVietnam_ChungTayViCongDong
#CSR_TrachNhiemXaHoi
#Sharing_SanSe