Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – MM Vinh, Nghệ An

Tháng 06/2023

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/06 hằng năm và Chiến dịch hành quân xanh 2023, vào ngày 06 tháng 06 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Vinh đã tham gia Ngày hội hiến máu do Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức.

Hơn 15 nhân viên của trung tâm MM Vinh đã đến tham gia từ rất sớm và đã hiến thành công 15 đơn vị máu cho chương trình đợt này.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả và một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với Cộng đồng. Chúng tôi luôn cố gắng phối hợp cùng với các cơ quan địa phương để tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng nhiều hơn, lan tỏa thêm tinh thần Tương Thân Tương Ái. Hy vọng tinh thần tình nguyện của những tấm lòng nhân ái sẽ luôn được thắp sáng, lan tỏa, tôn vinh, nhân rộng cũng như được hưởng ứng rộng rãi trên cộng đồng.

 

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#GiveBloodSaveLife