Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – Thành Phố Vũng Tàu

Tháng 04/2021

Vào ngày 26 tháng 04 vừa qua, nhân viên của trung tâm MM Mega Market Vũng Tàu đã cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện tại Hội chữ thập đỏ Thành Phố Vũng Tàu. Dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến những buổi tổ chức hiến máu nhân đạo nên lượng máu dự trữ hiện tại ở các bệnh viện đã đến mức báo động. Hiến máu nhân đạo là hành động cực kỳ cần thiết tại thời điểm này.

“Một Giọt Máu Cho Đi, Một Cuộc Đời Ở Lại”. MM Mega Market xin chân thành cám ơn hành động đẹp và ý nghĩa của tất cả các tình nguyện viên.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #SaveBloodSaveLife