Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo 2021

“Một Giọt Máu Cho Đi, Một Cuộc Đời Ở Lại” 

Tháng 03/2021

Vào ngày 12 tháng 03 vừa qua, Công ty MM Mega Market Việt Nam đã phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo với sự tham gia của 137 tình nguyện viên đến từ đội ngũ nhân viên MM, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng.

Chương trình đã thu hoạch được hơn 160 đơn vị máu. “Một Giọt Máu Cho Đi, Một Cuộc Đời Ở Lại”. MM Mega Market xin chân thành cám ơn hành động đẹp và ý nghĩa của tất cả các tình nguyện viên.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #GiveBloodSaveLife