Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo

Tháng 05/2020

Đội ngũ MM chi nhánh Hạ Long phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hạ Long triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu máu vô cùng cấp thiếp trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.