Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – MM Mega Market Hồng Bàng

Tháng 12/2022

Sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, đội ngũ nhân viên MM Mega Market Hồng Bàng đã cùng nhau tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại UBND Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Trung tâm MM Mega Market Hồng Bàng xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các bạn tình nguyện viên đã đến tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo đầy ý nghĩa trong mùa cuối năm này.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#GiveBloodSaveLife