Trách nhiệm xã hội

Hiến Máu Nhân Đạo – MM Hà Đông

Tháng 04/2023

Sáng ngày 15/04/2023, hơn 20 nhân viên của trung tâm MM Mega Market Hà Đông đã hăng hái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện  được tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu.

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay.

Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

————

Hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động “Chung Tay Vì Cộng Đồng” đang được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các chi nhánh của MM Mega Market trên cả nước. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, công ty cũng xây dựng các chương trình cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xem đây là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững.

 

#MMMegaMarket

#JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong

#GiveBloodSaveLife