Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ Trạm Cách Ly Y Tế

Tháng 9/2021

Vào ngày 10/09 vừa qua, Đà Lạt Distribution Center đã có buổi đến thăm và trao tặng hỗ trợ một số vật dụng y tế bao gồm khẩu trang, găng tay, gel rửa tay cho trạm cách ly y tế tại khu vực Lâm Đồng. Chúng tôi hy vọng những phần quà thiết thực tại thời điểm này có thể góp phần giảm bớt gánh nặng cho tuyến đầu trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19 lần này.

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19