Trách nhiệm xã hội

Hỗ Trợ 50 Phần Quà Cho Người Dân Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Tháng 12/2021

Nhằm thể hiện tinh thần tương thần tương ái, đồng thời góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình nghèo, khó khăn đang cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, vào ngày 09 tháng 12 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Nha Trang đã phối hợp cùng với UBND phường Vĩnh Trung tổ chức trao tặng 50 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm đến 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn địa phương.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của trung tâm MM Mega Market Nha Trang tại thời điểm này, là nguồn động viên khích lệ to lớn để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan