Trách nhiệm xã hội

Giúp Đỡ Hộ Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn – Ghềnh Ráng, Quy Nhơn

Tháng 7/2021

Vào ngày 30 tháng 07 vừa qua, trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn đã tổ chức buổi trao tặng quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Ghềnh Ráng, Thành Phố Quy Nhơn.

Buổi trao tặng kết hợp cùng với Công an phường Ghềnh Ráng đã hỗ trợ thành công 30 phần quà cho 30 hộ khó khăn trong diện chính sách. Dịch bệnh đã ảnh hưởng cuộc sống của mọi người ít nhiều, hy vọng những phần quà thiết thực tại thời điểm này có thể góp phần động viên tinh thần cũng như giúp đỡ người dân có thêm sức mạnh để vượt qua được khoảng thời gian này.

Cùng chung tay chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch !

#MMMegaMarket #JoiningHandsForCommunity_ChungTayViCongDong #Sharing_SanSeKhoKhan #ChungTayDayLuiCovid19